NKP Logo

Apie Mus

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ – pelno nesiekianti organizacija, įsteigta remiantis 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415.

Įstaigos vizija
Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškosiose šalies vietovėse.

Įstaigos misija
Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį.
Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams.
Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje.
Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

Vertybės
Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas.

Įstaigos valdymas
Įstaigos valdymo organai yra: visuotinis dalininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įstaigos vadovas (direktorius).

Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) yra valstybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM).

Daugiau apie įstaigos veiklą, projektus ir paslaugas.

Rekvizitai

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Telefonas: +370 5 243 0882
Faksas: +370 5 260 4404
El. paštas: [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT100003752713
Juridinio asmens kodas: 300149794

A/s: LT68 7044 0600 0523 9493, SEB bankas (kodas 70440)
A/s: LT37 7300 0101 3666 8025, „Swedbank“, AB (kodas 73000)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre