NKP Logo

Privatumo politika

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga), vykdydama asmens duomenų apsaugos politiką, informuoja duomenų subjektus apie jų duomenų rinkimą ir saugojimą.

DUOMENŲ RINKIMAS
Asmens duomenys (atvaizdas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris) Įstaigai yra sužinomi tais atvejais, kai asmuo :
1.        Paskambina į Įstaigos valdymo centrą numeriu (8 5) 243 0881 ir pasirenka būti sujungiami su valdymo centru (paspaudus 1); arba
2.        Sutartiniais santykiais yra susijęs su Įstaigos veikla ir turi poreikius ir galimybes patekti į Įstaigos tinklo mazgų patalpas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Įstaiga kaupia duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti:
1.        Siekiama užtikrinti turto, esančio Įstaigos žinioje ir atsakomybėje, saugumą stebint tiesioginį vaizdą ar peržiūrint vaizdo įrašus iš tinklo mazgų patalpų.
2.        Siekiama užtikrinti asmenų, patekusių į tinklo mazgų patalpas, priežiūrą dėl atliekamų darbų kokybės stebint tiesioginį vaizdą.
3.        Patalpų vaizdo stebėjimas taip pat vykdomas dėl galimų tinklo mazgų gedimų priežastiniam ryšiui tarp trečiųjų asmenų veiksmų ir gedimų išsiaiškinti.
4.        Vaizdo stebėjimas yra vykdomas atsižvelgiant į tai, kad ryšio mazgai yra padidintas pavojaus šaltinis. Nelaimingo atsitikimo atveju vaizdo įrašai padėtų išsiaiškinti nelaimės aplinkybes.
5.        Iš įeinančių skambučių gauti asmens duomenys kaupiami tinklų sutrikimų faktams užfiksuoti ir ginčų atveju aplinkybėms išsiaiškinti.

KAIP TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?
Surinkti asmens duomenys yra saugomi serveriuose ir prižiūrimi naudojant specializuotą programinę įrangą kurią valdo Įstaigos direktoriaus paskirti specialistai. Asmens duomenys nėra saugomi ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra nustatytos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-48. Su jomis galite susipažinti čia
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

KAM TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?
Informuojame, kad Įstaiga nėra niekam įsipareigojusi teikti Jūsų duomenų, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus, kai esame įpareigoti atsakyti į teisėsaugos arba valstybės institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo sprendimus.

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE
Susipažinti su savo asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtoje skrajutėje Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje ir atmintinėje Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais.

TURITE DAUGIAU KLAUSIMŲ?
Už duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką Įstaigoje atsakingas asmuo – Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė.
Norėdami daugiau sužinoti apie Įstaigos asmens duomenų politiką, maloniai prašome teirautis šiais kontaktais:
·         Elektroniniu paštu [email protected];
·         Telefonu 8 5 243 0882;
·         Atvykus į Įstaigą adresu Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius.

Rekvizitai

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Telefonas: +370 5 243 0882
Faksas: +370 5 260 4404
El. paštas: [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT100003752713
Juridinio asmens kodas: 300149794

A/s: LT68 7044 0600 0523 9493, SEB bankas (kodas 70440)
A/s: LT37 7300 0101 3666 8025, „Swedbank“, AB (kodas 73000)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre