NKP Logo

Pirmieji 9 NKP projekto ryšio bokštai yra paruošti operatorių naudojimui

Įgyvendinant „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (toliau – NKP) projektą pastatyti pirmieji 9 ryšio bokštai.

Alytaus r. Jurgiškių k., Kauno r. Girininkų k. ir Maštaičių k., Kazlų Rūdos Tabariškių k., Panevėžio r. Šilagalio k., Šalčininkų r. Gudelių k., Ukmergės r. Slabados k., Utenos r. Pliupų k. ir Varėnos r. Pilvingių k. pastatyta infrastruktūra sukuria galimybę operatoriams pradėti teikti kokybiškas ryšio paslaugas „baltosiose teritorijose“, kurių iki šiol nedengė naujos kartos prieigos infrastruktūra, o gyventojai ir verslas negalėjo naudotis geros kokybės balso ir interneto paslaugomis.

Visi 60 metrų aukščio ryšio bokštai yra prijungti prie viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdomo šviesolaidinio tinklo bei elektros energijos tiekimo. Bokštuose yra sumontuota apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti 24 valandas per parą įstaigos tinklo valdymo tarnybos darbuotojams stebėti bokštų teritoriją ir greitai reaguoti į paslaugų sutrikimus ir kitus įvykius. Tokiu būdu viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ užtikrina aukštą teikiamų didmeninių ryšio paslaugų kokybę. Įdiegtos pagalbinės bokšto sistemos suteikia galimybę nuotoliniu būdu kontroliuoti operatorių ir rangovų patekimą į bokšto teritoriją, bei leis sekti bokšto vertikalumo nuokrypį, stebėti aplinkos parametrus.

Kviečiame operatorius pasinaudoti sukurta galimybe ir pradėti teikti naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams klientams. Ryšio bokštuose yra užtikrinta galimybė talpinti įrangą skirtingose ryšio bokšto sekcijose, be to, yra įrengti antenų tvirtinimo elementai ir nutiesti elektros bei optiniai kabeliai bokšto konstrukcijomis. Taip pat, yra suteikta galimybė talpinti įrangą įstaigos įrengtose komutacinėse spintose arba montuoti atskiras komutacines spintas. Daugiau informacijos apie ryšio bokštuose teikiamas paslaugas galite rasti čia.

Didmeninės ryšio paslaugos, kuriomis operatoriai gali pasinaudoti įrengtuose ryšio bokštuose bei jų tarifai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“.

Iš viso NKP projekto metu planuojama pastatyti 25 ryšio bokštus 20 savivaldybių. Per 2023 m. I pusmetį yra planuojama baigti statybos procedūras dar 16 bokštų. Taip pat, projekto metu iš viso buvo įrengta 1235 km šviesolaidinių linijų ir prie tinklo prijungta 310 esamų infrastruktūrinių objektų. Nors NKP projektas dar nėra užbaigtas, tačiau šiuo metu sukurta infrastruktūra jau naudojasi 16 operatorių, kuriems yra teikiamos 247 didmeninės ryšio paslaugaos.

NKP projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“) ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.

NKP projektas yra įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Kilus klausimams dėl paslaugų užsakymo ryšio bokštuose kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]

Rekvizitai

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Telefonas: +370 5 243 0882
Faksas: +370 5 260 4404
El. paštas: [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT100003752713
Juridinio asmens kodas: 300149794

A/s: LT68 7044 0600 0523 9493, SEB bankas (kodas 70440)
A/s: LT37 7300 0101 3666 8025, „Swedbank“, AB (kodas 73000)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre