NKP Logo

Įgyvendintas projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos iniciatyva viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ įgyvendino projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“.

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių nedengė naujos kartos prieigos infrastruktūra ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nebuvo numatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ projekto metu buvo įrengta 1235 km šviesolaidinių kabelinių linijų infrastruktūra, kuri yra prijungta prie bendro viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdomo daugiau kaip 11 000 km šviesolaidinio tinklo. Projekto metu buvo pastatyti 25 ryšio bokštai 20 savivaldybių, prie tinklo prijungta 310 esamų infrastruktūrinių objektų bei sumontuota reikiama tinklo įranga teikti didmenines ryšio paslaugas kaimiškosiose Lietuvos vietovėse. Projekto vykdymo metu buvo sukurta galimybė apie 47 390 namų ūkių, esančių „baltosiose šalies teritorijose“, ir apie 273 880 namų ūkių visoje šalyje prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo.

Visi 60 metrų aukščio ryšio bokštai yra prijungti prie viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdomo šviesolaidinio tinklo bei elektros energijos tiekimo. Ryšio bokštuose yra sumontuota moderni saugumo ir vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti 24 valandas per parą įstaigos tinklo valdymo tarnybos darbuotojams stebėti bokštų teritoriją ir greitai reaguoti į paslaugų sutrikimus bei kitus įvykius. Tokiu būdu viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ užtikrina itin aukštą teikiamų didmeninių ryšio paslaugų kokybę. Taip pat, įdiegtos pagalbinės bokšto sistemos suteikia galimybę nuotoliniu būdu kontroliuoti operatorių ir rangovų patekimą į bokšto teritoriją, leidžia sekti bokšto vertikalumo nuokrypį bei stebėti aplinkos parametrus.

Sukurta infrastruktūra viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ teikia didmenines ryšio paslaugas visiems ryšio operatoriams vienodomis sąlygomis ir kainomis. Daugiau informacijos apie ryšio bokštuose teikiamas paslaugas galite rasti čia.

Didmeninės ryšio paslaugos, kuriomis operatoriai gali pasinaudoti įrengtuose ryšio bokštuose, bei jų tarifai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“.

Ilguoju laikotarpiu „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ projekto vykdymo metu sukurta infrastruktūra ir jos teikiamos galimybės turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui ir konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai bei savišvietos galimybėms „baltųjų dėmių“ teritorijose.

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 22 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Kviečiame peržiūrėti NKP projekto pristatymo vaizdo filmą.

Kilus klausimų dėl paslaugų užsakymo ryšio bokštuose kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]

Rekvizitai

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Telefonas: +370 5 243 0882
Faksas: +370 5 260 4404
El. paštas: [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT100003752713
Juridinio asmens kodas: 300149794

A/s: LT68 7044 0600 0523 9493, SEB bankas (kodas 70440)
A/s: LT37 7300 0101 3666 8025, „Swedbank“, AB (kodas 73000)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre