NKP Logo

NKP projekto metu pastatyti pirmieji ryšio bokštai

Įgyvendinant „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (toliau – NKP) projektą pastatyti pirmieji penki ryšio bokštai.

Panevėžio r. Šilagalio k., Kauno r. Girininkų k., Alytaus r. Jurgiškių k., Ukmergės r. Slabados k. ir Šalčininkų r. Gudelių k. pastatyta infrastruktūra sukuria galimybę operatoriams pradėti teikti kokybiškas ryšio paslaugas „baltosiose teritorijose“, kurių iki šiol nedengė naujos kartos prieigos infrastruktūra, o gyventojai ir verslas negalėjo naudotis geros kokybės balso ir interneto paslaugomis.

Visi 60 metrų aukščio ryšio bokštai yra prijungti prie viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdomo šviesolaidinio tinklo bei elektros energijos tiekimo. Bokštuose yra sumontuota apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti 24 valandas per parą įstaigos tinklo valdymo tarnybos darbuotojams stebėti bokštų teritoriją ir greitai reaguoti į paslaugų sutrikimus ir kitus įvykius. Tokiu būdu viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ užtikrina aukštą teikiamų didmeninių ryšio paslaugų kokybę. Įdiegtos pagalbinės bokšto sistemos suteikia galimybę nuotoliniu būdu kontroliuoti operatorių ir rangovų patekimą į bokšto teritoriją, sekti bokšto vertikalumo nuokrypį bei stebėti aplinkos parametrus.

Kviečiame operatorius pasinaudoti sukurta galimybe ir pradėti teikti naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams klientams. Ryšio bokštuose yra užtikrinta galimybė talpinti įrangą skirtingose ryšio bokšto sekcijose, be to, yra įrengti antenų tvirtinimo elementai ir pravesti elektros bei optiniai kabeliai bokšto konstrukcijomis. Taip pat, yra suteikta galimybė talpinti įrangą įstaigos įrengtose komutacinėse spintose arba montuoti atskiras komutacines spintas.

Didmeninės ryšio paslaugos, kuriomis operatoriai gali pasinaudoti įrengtuose ryšio bokštuose bei jų tarifai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“. 

Iš viso NKP projekto metu planuojama pastatyti 25 ryšio bokštus 20 savivaldybių.

NKP projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“) ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.

Projektas yra įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau apie ryšio bokštuose teikiamas paslaugas galite rasti čia.

Kilus klausimams dėl paslaugų užsakymo ryšio bokštuose kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]

 

Rekvizitai

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Telefonas: +370 5 243 0882
Faksas: +370 5 260 4404
El. paštas: [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT100003752713
Juridinio asmens kodas: 300149794

A/s: LT68 7044 0600 0523 9493, SEB bankas (kodas 70440)
A/s: LT37 7300 0101 3666 8025, „Swedbank“, AB (kodas 73000)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre